• برگزاری مراسم هفته پژوهش

  • برگزاری مراسم هفته پژوهش

  • برگزاری مراسم هفته پژوهش

  • برگزاری مراسم هفته پژوهش

  • برگزاری مراسم هفته پژوهش

  • کسب مقام توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان در مسابقات کشتی

  • مراسم گرامیداشت هفته بسیج

  • ارایه خوابگاه دانشجویی رایگان در واحد کمیجان

  • برداشت محصول زعفران از واحد کمیجان

  • شرکت در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه

بیشتر